Tag Archives: XƯA VÀ NAY

Tản mạn về văn hóa Phật giáo Việt Nam & Tư duy hướng nội của Phật giáo

Tản mạn về văn hóa Phật giáo Việt Nam Phan Đại Doãn Chúng ta đang hối hả đi vào tương lai bằng cách sử dụng những công cụ kỹ thuật điên dại tiên tiến nhất, nhưng tư tưởng, tình cảm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học | Thẻ | Bình luận về bài viết này