Tag Archives: VẤN ĐỀ

Minh triết 14 điều Phật dạy – bà Aung San Suu Kyi đã thiết lễ dâng y và cúng dường

Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi phát tâm cúng dường hàng trăm Tăng Ni Tác giả : Nhựt Linh Ngày 8-12, lãnh tụ ủng hộ dân chủ Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã thiết lễ dâng y và cúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông tin | Thẻ | Bình luận về bài viết này