Tag Archives: TU HỌC

Chánh Niệm Là Trái Tim Của Sự Sống

Chào các bạn, New Year. Năm mới. Trang sử mới trong sử k‎ý đời mình. Chuyện cũ đã xảy ra, ta không xóa đi theo ý ta được. Nhưng chuyện chưa xảy ra, ta có thể suy tính để hành … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhịp sống | Thẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chánh Niệm Là Trái Tim Của Sự Sống