Tag Archives: THIỀN MÔN

CHÙA THUYỀN LÂM -Thuận Hóa Cố Đô nơi lưu dấu bước chân hoằng pháp của Đại Sư Thạch Liêm – hiệu Đại Sán( 1633- 1704) và kỷ niệm ngày giỗ tổ 07.11 Âm Lịch hằng năm.

THẠCH LIÊM VÀ TÀO ĐỘNG Ở ĐÀNG TRONG Ở Ðàng Trong Ðại Việt, người đầu tiên truyền bá thiền Tào Ðộng có lẽ là thiền sư Hưng Liên. Ông lập đạo tràng ở chùa Tam Thai Quảng Nam và được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch sử | Thẻ | Bình luận về bài viết này