Tag Archives: Thời Đại

Phật Giáo Myanmar & Vị tu sĩ triển lãm những bức tranh của mình

Source: Buddhanet.net Nguyễn Văn Hòa chuyển ngữ Tu sĩ Miến Điện được gọi là bhikkhu – có nghĩa là tăng sĩ hành khất – hàng ngày đi khất thực. Việc đi khất thực là sự tu tập theo kỷ cương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đất Phật | Thẻ | Bình luận về bài viết này