Tag Archives: Phat Giao Phap

Sự cám dỗ của Phật Giáo tại Pháp

Nguyên tác Pháp ngữ: Alain Renon / Le Monde Diplomatique, Chuyển ngữ:Khánh Hải Triều Quang, Dec 12, 2010 Với khoảng 2 triệu rưỡi tín đồ tại Âu Châu và ít nhất là 5 triệu tại Hoa Kỳ, Phật Giáo đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn hóa | Thẻ | Bình luận về bài viết này