Tag Archives: Phỏng vấn

Hãy mở rộng cõi lòng

Nguyễn Thượng Chánh chuyển ngữ Bài phỏng vấn Nhà sư Matthieu Ricard: “S’ ouvrir aux autres est preuve d’intelligence’’ (Mở rộng cõi lòng là bằng chứng của trí tuệ) được đăng tải trong tạp chí Psychologies Magazine Nov 2010. (http://www.paperblog.fr/3834484/pourquoi-la-gentillesse-avec-matthieu-ricard/) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ | Bình luận về bài viết này