Tag Archives: kinh nghiệm

Thay lời muốn nói- Mừng xuân tân mão

LỜI TRÌNH BÀY SẺ CHIA CỦA THẦY PHÁP HẢO Tôi nhận được thư của thầy Pháp Hảo, trụ trì của Phật Lớn – thị xã Hà Tiên, nới tôi đã xuất gia gieo duyên làm nhà sư 7 ngày. Tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thiền | Thẻ | Bình luận về bài viết này