Tag Archives: Khám Phá

Nhà Vũ trụ học Stephen Hawking & 10 câu hỏi của tạp chí TIME

Nhà Vũ trụ học Stephen Hawking &10 câu hỏi của tạp chí TIME Giác Ngộ: Stephen William Hawking, sinh ngày 8 tháng Giêng năm 1942 là một nhà Vật lý lý thuyết người Anh, đồng thời cũng là một nhà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học | Thẻ | Bình luận về bài viết này