Tag Archives: HỘI THẢO CƯ SĨ

TUỆ SỸ – THƯ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CƯ SĨ PHẬT GIÁO HẢI NGOẠI

Kính bạch Chư Tôn Trưởng lão, Thưa các Đạo hữu Phật tử, Từ trong nước, chúng con đê đầu đảnh lễ Chư tôn Trưởng lão, hiện tiền chứng minh cho ngày Đại hội Cư sĩ hôm nay. Tôi cũng xin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phật giáo nước ngoài | Thẻ | Bình luận về bài viết này