Tag Archives: doanh nhan va Phat giao

Đạo Phật giúp doanh nhân tìm được con đường đi tới hạnh phúc

Hội trường của buổi tọa đàm Buông xả phiền não, an lạc từ tâm   Doanh nhân cũng như bao người khác, mục đích sống của cuộc đời là tìm kiếm hạnh phúc. Mọi người vẫn nghĩ rằng doanh nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách sống, Nhịp sống | Thẻ | Bình luận về bài viết này