Tag Archives: Dalailama

Bài pháp đức Đạt Lai Lạt Ma dành cho Phật tử Việt Nam

16.03.2011 13:15 Thật là một hạnh phúc lớn lao và một duyên lành đặc biệt cho đoàn hành hương chiêm bái các thánh tích Phật Giáo được vinh dự gặp đức Đạt Lai Lạt Ma và được ngài ban cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông tin, Văn hóa, Xã hội | Thẻ | Bình luận về bài viết này