Tag Archives: Chan hung Phat Giao

NĂM MỚI LẠI NÓI CHUYỆN CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO-Tâm Hòa

Có người hình như không ăn Tết, nên Tết vừa đến thì tôi nhận được Thư Ngỏ điện tử của ban Vận động Chấn hưng Phật giáo (CHPG) đề ngày 28.01.2011, của bảy vị cư sĩ hữu tâm với nội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông tin | Thẻ , | Bình luận về bài viết này