Tag Archives: CÁO TIN

Ni sư Thích Nữ Bảo Nguyệt ( VIÊN TỊCH )

Cáo phó – Ni sư Thích Nữ Bảo Nguyệt NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT *** Kính bạch Chư Tôn Đức Kính thưa Quý vị, Quý Anh Chị GĐPT Toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông tin | Thẻ | Bình luận về bài viết này