Tag Archives: Cải đạo

Đức Dalai Lama: cải đạo là đi ngược thông điệp của đức Chúa Trời *

PSN – 19.12.2010 PSN 19.12.2010: Trả lời phỏng vấn của Tuần báo Pháp Le Point đăng ngày 22.1.2007 đức Dalai Lama thứ 14 nghiêm khắc phê phán chủ trương cải đạo của người theo đạo Thiên chúa. Theo ngài đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông tin, Văn hóa | Thẻ | Bình luận về bài viết này