Category Archives: Tịnh độ

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh 95 Tuổi Khai Thị

Tôi năm nay đã 95 tuổi, ngày giờ đã đến lúc phải mãn. Tôi cũng cố gắng lắm, kỳ thật những người bạn đồng tu cùng thời với tôi đều đã theo Phật từ lâu. Tôi còn ở trên đời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tịnh độ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?