Category Archives: Phật giáo

BA PHÁP ẤN

HT. Thích Nhất Hạnh giảng Hôm nay là ngày 20 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại xóm Thượng và học tiếp về bát chánh đạo. Pháp ấn Trong bài trước chúng ta đang học về chánh định và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phật giáo | Thẻ | Bình luận về bài viết này