Category Archives: Khoa học

Tản mạn về văn hóa Phật giáo Việt Nam & Tư duy hướng nội của Phật giáo

Tản mạn về văn hóa Phật giáo Việt Nam Phan Đại Doãn Chúng ta đang hối hả đi vào tương lai bằng cách sử dụng những công cụ kỹ thuật điên dại tiên tiến nhất, nhưng tư tưởng, tình cảm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học | Thẻ | Bình luận về bài viết này

Nhà Vũ trụ học Stephen Hawking & 10 câu hỏi của tạp chí TIME

Nhà Vũ trụ học Stephen Hawking &10 câu hỏi của tạp chí TIME Giác Ngộ: Stephen William Hawking, sinh ngày 8 tháng Giêng năm 1942 là một nhà Vật lý lý thuyết người Anh, đồng thời cũng là một nhà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học | Thẻ | Bình luận về bài viết này

VAI TRÒ GIỮA ÁNH SÁNG KHOA HỌC VÀ PHẬT GIÁO

Đạo Phật và “trường phái kiến tạo” trong khoa học quan hệ quốc tế Minh Thạnh Trước đây, trong một vài bài viết, chúng tôi đã có dịp giới thiệu về sự hiện diện một cách “tự phát” các yếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học | Thẻ | 1 bình luận