Daily Archives: Tháng Một 10, 2012

Pháp thoại – Xuân Như Ngày Ấy

Tin yêu và sức sống: Mùa xuân là mùa của tin yêu và sức sống. Nếu không có tin yêu, thì làm sao chúng ta sống được, và nếu không sống được thì làm sao có sự nở hoa, có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lời hay | Thẻ | 2 phản hồi