Daily Archives: Tháng Mười 22, 2011

Đức hối thúc Trung Quốc, Đức Đạt Lai Lạt Ma giúp chấm dứt tự thiêu

Thứ sáu, 21 tháng 10 2011 (VOA Tiếng Việt) – Đức đã yêu cầu Trung Quốc và nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong, Đức Đạt Lai Lạt Ma, giúp chấm dứt những vụ tự sát của các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phật giáo nước ngoài | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xri Lan-ca, tình bạn nơi đảo xa

Tuấn Phong Trích đoạn: Xri Lan-ca là quốc đảo nằm ở ngoài khơi phía nam Ấn Ðộ, phía tây nam của Vịnh Ben-gan và phía đông nam biển A-rập. Tiếng Việt xưa gọi quốc đảo này là Tích Lan. Hòn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn hóa | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?