Daily Archives: Tháng Tám 4, 2011

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH THÁI HÒA DU LỊCH TÂM LINH BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG CỦA DIỄN ĐÀN VẺ ĐẸP PHẬT PHÁP, BAN THỊ GIẢ THƯ VIỆN CỔ PHÁP KẾT HỢP VỚI NHÀ XUẤT BẢN, CLB YÊU SÁCH THÁI HÀ

Ngày 6 và 7 tháng 8 năm 2011 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng ta đang đến gần với ngày Tự Tứ là ngày chư Phật hoan hỷ. Ba tháng an cư mùa hạ của Đại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sinh hoạt Phật giáo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?