Daily Archives: Tháng Bảy 19, 2011

Đức Đạt Lai Lạt Ma – Vấn đáp với Tạp chí China Now

Trích đoạn: ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: VẤN ĐÁP VỚI TẠP CHÍ CHINA NOW Tuệ Uyển chuyển ngữ – 21/06/2011 Về Thiền quán HỎI:  Thiền quán đưa đến toại nguyện như thế nào? ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Nói một cách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách sống | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?