Daily Archives: Tháng Năm 6, 2011

Phật Giáo trong Nhà Tù Anh quốc

Tác giả: Vasana Chinvarakorn, The Bangkok Post, April 14, 2011 Người dịch: Nguyễn thị Hải Hà Nhà sư người Anh mang thông điệp về lòng đại từ bi của Phật đến với các tù nhân đã ‘lầm đường lạc lối.’ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Xã hội | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?