Khoảnh khắc hòa bình, Thứ bảy, 18-06-2011, 8:00 giờ tối (giờ địa phương)

Người viết: Dean ‘Jagaro’ Crabb, themomentofpeace.com / The Buddhist Channel, Tháng tư

Chuyển ngữ:  Diệu Sương & Thiên Ân

Một giờ, một triệu người, thống nhất trong im lặng

Sydney, Úc châu — “Khoảnh khắc hòa bình” dựa trên một ý tưởng đơn giản: Rằng một người duy nhất giữ chánh niệm và im lặng có thể tạo nên hòa bình cho nhân loại. Người duy nhất đó là bạn!

Tắt truyền hình và đài phát thanh; ngưng tranh luận, sự phân biệt và vũ khí; và chỉ ngồi im lặng, giữ chánh niệm, hiện diện với mọi người và với cuộc sống cho chỉ một giờ. Qua cách này, chúng ta bắt đầu một quá trình chuyển đổi và chữa lành cả bên trong lẫn bên ngoài, cùng những người chung quanh chúng ta.

Làm thế nào để tham gia

Im lặng trong Chánh niệm là một hành động đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể làm. Mỗi năm phong trào thế giới này là một cử chỉ tượng trưng để thể hiện rằng cá nhân cũng có thể làm ra sự khác biệt để kiến tạo một thế giới tốt hơn. Điều này bắt đầu với khả năng dừng lại, im lặng và chánh niệm (ý thức) về cuộc sống, như nó là, trong một giờ. Chỉ có vậy!

Tham gia “Khoảnh khắc hòa bình” hoàn toàn miễn phí

Bạn có thể chọn để hành thiền hoặc cầu nguyện trong thời gian này dựa trên niềm tin hay tôn giáo của bạn, hoặc chỉ đơn giản ngồi im lặng và thưởng thức cuộc sống.

Im lặng trong Chánh niệm qua hành động

Qua hành động Im lặng trong Chánh niệm này, chúng ta cho phép những tranh đấu của mình dần dần lắng xuống và xả bỏ những sự khác biệt. Qua thời gian, các vấn đề của chúng ta không còn tồn tại trong sự im lặng này – đây chính là hòa bình thật sự.

Cuối cùng, chúng ta nhận thấy rằng chúng ta đều đồng nhất trong kinh nghiệm sống và tất cả đều có cùng một khao khát cho hòa bình và hạnh phúc. Trong sự im lặng hiện diện với cuộc sống, chúng ta thấu rõ hơn về ý nghĩa cuộc sống của chính mình và hòa bình thật sự là gì.

Khi thực hiện thường xuyên, Im lặng trong Chánh niệm có lợi ích lâu dài cho chính ta và những người chung quanh.

Một tin nhắn hợp nhất

Tham gia “Khoảnh khắc hòa bình” sẽ gửi một thông điệp thống nhất trên toàn thế giới, không những chỉ đến các nhà lãnh đạo, mà còn đến toàn thể nhân loại:

1. Đó là một thay đổi trên quy mô lớn, bắt đầu bằng thay đổi trong chính chúng ta.

2. Có nhiều phương pháp xây dựng và hiệu quả hơn là chiến tranh và bạo lực để mang lại hòa bình.

3. Con người từ mọi tôn giáo, tâm linh, địa lý và văn hóa thật sự có thể đoàn kết hài hòa theo một tiền đề bao quát chung cho sự tiến bộ của nhân loại.

4. Điều cần thiết là chúng ta dạy và thử nghiệm cho con em làm thế nào để quản lý tốt hơn những trải nghiệm của con người – những cảm xúc, suy nghĩ và tâm lý – để sống tốt, vui vẻ và tạo hòa bình.

5. Chúng ta có thể mang lại hòa bình trong chính mình và trong cộng đồng bằng cách sử dụng thời gian để giữ chánh niệm và im lặng thường xuyên.

6. Im lặng trong Chánh niệm là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hằng ngày cho hạnh phúc và hòa bình của chúng ta.

Hãy giúp phổ biến thông tin này!

Mục đích là có được 1 triệu người tham gia “Khoảnh khắc hòa bình” vào năm 2011. Hãy giúp phổ biến thông điệp về sự đơn giản của Im lặng trong Chánh niệm như một kỹ năng sống cần thiết và là một phương tiện để đạt hòa bình thật sự. Chia sẻ điều này với một người bạn và hãy là một phần tử của “Khoảnh khắc Hòa bình” cho năm 2011.

Nếu bạn có ý tham gia, xin nhớ đăng ký sự quan tâm của bạn. Hãy có được 1 triệu người!

Để đăng ký cho “Khoảnh khắc Hòa bình” (trang mạng có tiếng Việt Nam), xin viếng:

http://www.themomentofpeace.com/2011/04/register.html

“The Moment of Peace” is on Saturday, June 18th 2011 at 8:00pm (in your local time-zone)

by Dean ‘Jagaro’ Crabb, themomentofpeace.com / The Buddhist Channel, April

One hour, one million people, united in silence

Sydney, Australia — “The Moment of Peace” is based on a simple idea : That a single person being mindful and silent can create peace for all humanity. That single person is you!

Turn off the TV and radio, put down your arguments, differences and weapons and just sit and be mindfully silent and present with each other and life for just an hour. Through doing this, we begin a process of transformation and healing both internally, externally and with those around us.

How to Participate

Mindful Silence is a simple action that anyone and everyone can do. This world movement each year is a symbolic gesture to show as individuals we can make a difference to create a better world. It starts with your ability to just stop, be silent and mindful of life, as it is, for an hour. That is all!

Participating in the “The Moment of Peace” is completely free.

You can choose to meditate or pray during this time based on your own beliefs or religion, or you can just simply sit in silence and enjoy life.

Mindful Silence in Action

Through this act of Mindful Silence, we allow our struggles to gradually quieten down and we let go our differences. In time, our problems cease to exist in this silence – this is real peace.

Eventually we come to see that we are all united in this living experience and that we all have the same quest for peace and happiness. In the silence of being present with life, we gain a greater clarity about our meaning in life and what real peace is.

When done regularly, Mindful Silence has long-lasting benefits for yourself and those around you.

A Unified Message

Participating in the “The Moment of Peace” sends a unified, worldwide message, not only to our leaders, but also to the rest of humanity:

1. That change on a larger scale starts through change in ourselves.

2. There are more constructive and effective ways than war and violence to bring peace.

3. That people from all religious, spiritual, geographic and cultural backgrounds can actually unite harmoniously under a single, common embracing premise for the betterment of humanity.

4. It is necessary that we teach and experientially show our children how to better manage the human experience – emotions, thoughts and psyche – to live well, be happy and create peace.

5. That we can bring peace within ourselves and in our communities by taking time to be mindful and silent regularly.

6. That Mindful Silence is a necessary daily life skill for our happiness and peace.


Help Spread the Word!

The goal is to get 1 million people participating in the “The Moment of Peace” in 2011. Help spread the message about the simplicity of Mindful Silence as a necessary life skill and a means to achieving real peace. Share this with a friend and be a part of “The Moment of Peace” in 2011.

If you intend to participate, be sure to register your interest by voting above. Let’s get 1 million people!

Register for “The Moment of Peace”
http://www.themomentofpeace.com/2011/04/register.html

Bài này đã được đăng trong Cách sống, Thông tin và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s