Daily Archives: Tháng Hai 16, 2011

Cáo Bạch Tang Lễ Thân Phụ của Thượng Tọa Thích Thái Hòa

Cáo Bạch Tang Lễ Cố thân phụ Nguyễn Ngẫu tức Tẩu ( 1918 – 2011 ) Phật tử thập thiện giới, pháp danh Nguyên Tánh – Khuôn trưởng Phật giáo Thành Công – Trưởng tộc họ Nguyễn Đã an nhiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông tin | Thẻ | 2 phản hồi