Daily Archives: Tháng Một 18, 2011

Chúng tôi là cư sĩ

Bài viết: Bạch Tầm Xuân ‘Chúng tôi là cư sĩ’, nghe hao hao giống nhà báo Lại Văn Sâm nói ‘Chúng tôi là chiến sĩ’. ‘I am cư sĩ’, nghe hao hao giống Y Ban nói ‘I am đàn bà’! … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách sống | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?