Daily Archives: Tháng Một 9, 2011

Giáo dục không nên chỉ dạy các “thần dân” biết nghe lời

Cái mà nền giáo dục Việt Nam thiếu trầm trọng là một môi trường học thuật lành mạnh. Ở đó cho phép phát huy tối đa sức sáng tạo của con người. Ở đó có tự do tranh luận, ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông tin | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một Lạt Ma Tây Tạng: Dùng Thiền Chữa Lành Bệnh Hoại Cơ

Nguồn: Việt Báo Một vị lạt ma Tây Tạng tin rằng ông chữa lành bệnh hoại cơ ở chân bằng thiền định qua một năm. Nhiều nhà khoa học hiện nay đang nghiên cứu não bộ của ông, hy vọng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thiền | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?