Daily Archives: Tháng Một 6, 2011

Nỗi Niềm Đau Xót Suốt Một Đời

Dương Quả Đồng Phải chi thuở trước tôi không phá thai thì hôm nay đã có thêm một sinh mạng sống trên cõi đời này, cho nên về cơ bản, tôi không có cách gì để làm một bà mẹ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách sống | Thẻ | Bình luận về bài viết này