Daily Archives: Tháng Mười Hai 26, 2010

Lời ước Giáng Sinh của Tổng giám mục Kuala Lumpur cho Thủ tướng Mã Lai

[Thiên Ân tóm lược và góp ý: Ngày nay, Phật giáo có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sự hiện diện của Phật giáo đóng góp một vai trò quan trọng, nhất là ở những nơi còn đang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông tin | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?