Công giáo và Phật giáo giúp bệnh nhân AIDS ở Hải Phòng

Giáo phận công giáo Hải Phòng và Chùa Vẽ đã thành lập một Ban Từ Thiện Bác Ái để vận động ngừa AIDS và chống HIV-AIDS.  Giám mục Hải Phòng Nguyễn Văn Thiện, và linh mục Vũ Văn Kiên, giám đốc Caritas Hải Phòng, nhiều linh mục, nữ tu, tăng ni, và tín đồ phục vụ trong Ủy Ban hay làm việc cùng Ủy Ban.

Ca AIDS đầu tiên khám phá ở Hải Phòng năm 1993.  Từ đó đến này đã có 9508 người có bệnh và 3072 người đã qua đời.  Hiện tại có 5421 người ở giai đoạn cuối của bệnh.

Đại Đức Thích Tâm Chính nói: “Tôi rất vui vẻ về hoạt động liên hiệp như vậy.  Đây là lần đầu tiên tôi gặp các bạn Công giáo.  Lúc trước người Công giáo và Phật giáo có khi bất đồng, bây giờ chúng tôi làm việc sát cánh để giúp đồng bào.”

Lê Văn Nha, một viên chức trong Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng chào mừng dự án liên hiệp này.  Ông cũng cám ơn Nordic Assistance to VietNam (NAV), một tồ chức từ thiện Thiên chúa giáo của Na Uy đã giúp đở dự án này, nhằm mục đích giúp người lớn và trẻ em có bệnh AIDS và gia đình của họ.

(Xem bàn tin tiếng Anh dưới đây).

Vietnam: Catholics and Buddhists together helping AIDS patients in Hai Phong

Tuesday, December 14, 2010

By Asia News <a

Haiphong – Catholic priests and Buddhist monks have set up a joint Committee for Charity and Humanity in Hai Phong, a city about 100 kilometres south of Hanoi, Vietnam’s capital. Their goal is to work together in a project to prevent AIDS and fight the HIV/AIDS infection. The first case of the disease was recorded in the city in 1993. Since then, 9,508 have contracted the illness with 3,072 dying from it. Currently, 5,421 people are in the terminal phase of the disease.

Mgr Joseph Nguyen Van Thien, bishop of Hai Phong, Fr J.B. Vu Van Kien, director of the local chapter of Caritas, many priests, nuns, lay Catholics as well as Buddhists from the Chua Ve Pagoda, are in or cooperating with the committee.

“I am very happy about such cooperation,” said Bonze Thich Tam Chinh. “This is the first time I met my Catholic friends. In the old days, Catholics and Buddhists did not always see eye to eye; now we can work hand in hand to help people.”

Le Van Nha, an official with Hai Phong People’s (municipal) Committee, welcomed the initiative. He also expressed gratitude to the Nordic Assistance to Viet Nam (NAV), a Norway-based Christian NGO, for its contribution to this project, whose purpose to help adults and children living with AIDS and their families.

The Hai Phong Diocese was founded in 1849. It includes the city of Hai Phong itself, Hai Duong and a section of Hung Yen province. It is home to about 120,000 Catholics out of a population of more than 4.5 million people.

At present, fewer AIDS cases have been recorded in Hai Phong than in Hanoi, Ho Chi Minh City, Son La and Dien Bien Phu.

Source: Asia News
Advertisements

About Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. In October 2011 Phu Nu Publishing House in Hanoi published my book "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống). In December 2013 Phu Nu Publishing House published my book "10 Core Values for Success". I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.
Bài này đã được đăng trong Thông tin và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.