Daily Archives: Tháng Mười Hai 15, 2010

Thái Lan: Miếu trong chùa cho hơn 2.000 linh hồn nhỏ

[Thiên Ân lược dịch] Theo bản tin BBC, một miếu nhỏ trong góc chùa ở Vọng Các, Thái Lan đã được dựng lên sau khi xác chết của 2.002 bào thai vừa được khám phá gần đây tại chùa. Những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cách sống | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?