Daily Archives: Tháng Mười Hai 14, 2010

Tại sao Bhutan muốn luật “chống đổi đạo”?

13.12.2010 Bhutan, một vương quốc Phật giáo trên Hy Mã Lạp Sơn ở Nam Á, sắp có luật ấn định phạt tù 3 năm về tội “truyền giáo.” Tuần rồi, quốc hội Bhutan thông qua một điều luật mới cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông tin | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lên chùa ăn chay

Theo lời bà viết, Ni sư Diệu Tâm (chùa Kim Liên)  cho biêt ngày nay có nhiều người đến chùa ăn chay, nhất là các bạn trẻ. Đây là một phát triển trong chiều hướng tốt đẹp: người dân vừa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhịp sống | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?